Skip to main content

Vi er Ansett

Om Ansett AS

Det var Kjetil Eide og Øyvind Håvarstein Hustoft som startet Ansett AS i 2010. Kjetil hadde mangeårig erfaring som logistikk leder ifra flere av de største logistikk selskapene i distriktet, men opplevde at rekruttering og bemanningsselskapene som opererte i distriktet ikke klarte å levere den grad av personlig service og oppfølging som var ønskelig og nødvendig.

De ville skape et rekruttering- og bemanningsselskap der kundene og jobbsøkende fikk personlig service og oppfølging, – og det er fortsatt vår visjon i dag.

Ansett AS har vært gjennom både oljekrisen i 2014 og covid-19 som startet i begynnelsen av 2020. Vår styrke har vært vår lille organisasjon som har kunnet omstille seg raskt, gode likviditet, ingen gjeld til kredittinstitusjoner og solide kunder.

Dette gav oss mulighet til å gå imot strømmen og i 2020 når Kjetil sammen med Bartek Momot startet et nytt søsterselskap – Ansett Byggteknisk og Industri Personell AS – med samme visjon som Ansett AS som har som hovedmål å drive bemanningsutleie av teknisk fagpersonell. Dette ble en ubetinget suksess fra dag en.

Fra januar 2023 er begge virksomhetene samlet i ett selskap hvor de forskjellige aktivitetene tilknyttes de respektive avdelingene.

I dag er vi flere konsulenter som jobber dedikert med sine representative fagområder og spesialfelt. Vi mener selv at vi har tiltrukket oss noen av de beste bransjefolkene lokalt som deler selskapets visjon.

Våre hovedområder og styrker vi fortsatt være;

  • Rekruttering
  • Konsulent og vikarutleie
  • Bemanning
Espen Sørensen
Tore Bendiksen Søraas

Vi er sertifisert gjennom:

La oss løse ditt personalbehov

©  2024 – Ansett AS